Vrij begeleid clubtennis voor jeugdleden op vrijdag

Elke vrijdag van de lentecyclus staan er na de schooluren 2 PTA-trainers paraat voor het vrij begeleid clubtennis. Onze trainers stellen de jeugdleden dan aan elkaar voor zodat ze meteen met elkaar een balletje kunnen slaan. Dit gratis begeleid tennismoment is voorbehouden enkel en alleen voor onze jeugdleden en gaat op vrijdag door van:

  • 17h00-17h40: voor TEAM BLAUW/ROOD (geboortejaren 2011-10-2009)
  • 17h40-18h20: voor TEAM ORANJE (geboortejaren 2008-2007)
  • 18h20-19h00: voor TEAM GROEN/GEEL (geboortejaren (2006-2005-2004)