Park Leden Tevredenheidsenquête 2015

Park “Leden Tevredenheidsenquête 2015”
Gelieve aub in te dienen tegen uiterlijk 30/09 !

Het bureau Survio ontving inmiddels reeds 60 volledig ingevulde enquête-formulieren. Er blijven dus nog een tweetal weken om volledig anoniem uw antwoorden en mening te ventileren op een tiental vragen waarmee wordt betracht een aantal zaken te verbeteren of de nodige aandacht te geven.

De enquête moet voldoende representatief zijn wat naar onze mening wordt bereikt bij minimaal een 100 tal volledig ingevulde formulieren.

Dus …. een warme oproep aan ALLE leden om zich de moeite te willen getroosten de enquête “Tevreden – Ontevreden 2015” volledig op basis van uw persoonlijke ervaringen, inzichten en mening te willen invullen.

De website met in te vullen enquête opent zich door de url onderaan de u toegezonden mail aan te klikken.

Met dank voor de te nemen moeite,

Het Bestuur Kon. Park TC BRasschaat