Jeugdwerking

Jeugdvriendelijke Tennisclub

Royal Park Tennis Club Brasschaat dingt elk jaar mee naar de titel van ‘Jeugdvriendelijke Tennisclub’. In 2002 werd de club zelfs laureaat hierin, wat wil zeggen dat je tot de beste 20 tennisclubs van Vlaanderen behoort.

Ook dit jaar kregen we de titel ‘Jeugdvriendelijke Tennisclub by Tennis Vlaanderen’ – een bekroning op het harde werk!

Tennis Vlaanderen Kidstennis

KIDSTENNIS_CMYK

Meer dan honderd clubs hebben ingetekend voor het  KidsTennisproject. Ook Park TC maakt deel uit van deze groep!

Wat is Kidstennis?

KidsTennis is het Tennis Vlaanderen-opleidingsconcept voor kinderen vanaf 4 jaar. De opleiding is opgedeeld in vaardigheidsniveaus die telkens een andere kleur hebben. Kinderen leren stap voor stap tennissen op een aangepast terrein met een ander type bal. Een KidsTennisser beleeft niet alleen veel plezier, hij of zij leert ook op een kwaliteitsvolle manier tennissen.

Doelen

De doelen zijn:

  • Kinderen aantrekken en op een correcte en leuke manier leren tennissen
  • De trainers voorzien van het nodige didactisch materiaal om kwaliteitsvol les te geven
  • De interesse en betrokkenheid van de ouders verhogen

Clubs worden door Tennis Vlaanderen ondersteund in de organisatie hiervan.

Fairplay

FairPlay op en naast het tennisterrein is bijzonder belangrijk. Dit vinden alvast Tennis Vlaanderen en projectsponsor Lotto. Park TC is hier ook van overtuigd en ondersteunt dit ook. Zowel Bestuur, onze TRC-tennisschool, als onze uibaters schenken hier ontzettend veel aandacht aan!
Ben je hier ook van overtuigd & doe je mee?

The only way, is FAIRPLAY!


Sporten met grenzen

Trainers, begeleiders, clubbestuurders en andere jeugdsportmedewerkers zijn voortdurend in de weer met trainingen, wedstrijden en de talloze organisatorische en praktische taken. Ze doen dat vaak zo intensief en gedreven dat er weinig tijd of aandacht overblijft voor een aspect dat nochtans erg belangrijk is in jeugdwerk: de lichamelijke en seksuele integriteit van sportende kinderen en jongeren.

Meer info kan je vinden in ons overzicht: Sporten met grenzen

Jeugdvriendelijke TC 

Uit de email van Tennis Vlaanderen:

“Park TC behaalde het label ‘Jeugdvriendelijke Tennisclub 2019′.”

Aan de hand van de rapportering van de consulent tijdens het clubbezoek en de evaluatie via Elit hebben wij kunnen vaststellen dat uw club aan de vooropgestelde voorwaarden voldoet om het kwaliteitslabel te behalen! Hiermee hebben jullie aangetoond dat voor jullie club kwaliteit voor de jeugd belangrijk is.
Wij belonen u graag voor de inzet van alle clubmedewerkers en de zorg die jullie aan de jeugdwerking besteden. Naast de toekenning van het kwaliteitslabel, ontvangen jullie: een financiële toelage (met de steun van de Vlaamse Overheid) & een prijzenpakket en promotionele incentives.”

Wijzelf wensen te benadrukken dat zulke beloning, het resultaat is van jaren hard werken én een goede samenwerking tussen het Bestuur, PTA en de uitbaters.

Uiteraard hebben wij hiervoor heel veel te danken aan Michel Devillé sr & jr en hun team & verdienen ze hiervoor echt een speciale vermelding en een welgemeende DANK U WEL voor hun motivatie en onuitputtelijke inzet!!