Lidgelden 2020

Hieronder ziet u een overzicht van de tarieven.
Beslist u om een aanvraag tot lidmaatschap in te dienen, download dan het toetredingsformulier (zie reglementen en formulieren) en stuur het ingevuld naar ons clubadres t.a.v. Ledenadministratie.

Bezoekend lid

  • per persoon: 50 €

Spelend lid (incl. Tennis Vlaanderen-bijdrage)

  • U 4 (*geen Tennis Vlaanderen-kaart, geboren na 2015): gratis
  • U 9 (2011-2015): 20 €
  • U 15 (2005 – 2010): 60 €
  • U 27 (1993 – 2004): 110 €
  • + 28 (1950 – 1992): 235 €
  • + 70 (… – 1949): 120 €

Maximum per familie: 615 €

Deelnemers aan clubactiviteiten MOETEN lid zijn, tenzij anders gemeld.

Familieleden die geboren zijn in 1994 of vroeger worden automatisch als financieel zelfstandig beschouwd en kunnen bijgevolg geen deel uitmaken van de familie tenzij het tegendeel wordt aangetoond.

Jongeren tot en met de leeftijd van 16 jaar worden slechts in aanmerking genomen indien minstens één ouder eveneens (bezoekend of spelend) lid is.

(*) Kinderen die lessen en/of stages volgen dienen verplicht aangesloten te zijn bij Tennis Vlaanderen (ongevallenverzekering!). Hiervoor wordt een bijdrage van 20,00 € aangerekend.

Aanvragen voor een tegemoetkoming van de ziekenkas kunnen worden aangevraagd via ledenadministratie@parktc.be.
Vermeld zeker de namen van de leden van je gezin + de naam van de ziekenkas waarbij je bent aangesloten.

Statuten, reglement en formulieren

Statuten

Download hier een pdf-versie van onze statuten. (laatste versie 2009)
Statuten

Reglement van inwendige orde

Download hier een pdf-versie van ons reglement inwendige orde. (laatste versie december 2018)
Reglement Inwendige Orde

Toetredingsaanvraag 

Download hier een pdf-versie van het toetredingsformulier en van de lidgelden.
Lidgelden 2020
Toetredingsaanvraag

Letsel of ongeval?

Tegenwoordig kan met elektronisch aangifte doen bij Ethias. Enige document dat men nog schriftelijk aan Ethias moet bezorgen, is het medische attest (laatste blad van het aangifteformulier), dat u hieronder kan downloaden.
Ethias aangifteformulier ongeval/lichamelijke letsels
Ethias handleiding Extranet


Privacyverklaring & Algemene Voorwaarden

Klik hier om de privacyverklaring en algemene voorwaarden te raadplegen van Koninklijke Park Tennis Club Brasschaat vzw.

Kan je het bestand niet openen? Download hier gratis de Adobe reader.