Lidgelden 2021

Hieronder ziet u een overzicht van de tarieven.

Lid worden

Spelend lid (incl. Tennis Vlaanderen-bijdrage)

  • U10 (2012 – …): 30 €
  • U16 (2006 – 2011): 60 €
  • U27 (1994 – 2005): 110 €
  • 28+ (1951 – 1993): 235 €
  • 70+ (… – 1950): 120 €

Bezoekend lid

  • per persoon: 50 €

Maximum per gezin: 615 €

Deelnemers aan clubactiviteiten dienen lid te zijn.

Worden als leden van éénzelfde gezin beschouwd, alle leden van betrokken gezin die onder éénzelfde dak wonen en die de leeftijd van 26 jaar niet hebben bereikt op 1 januari 2021 (geboren in 1995 of later).

Minderjarigen tot en met de leeftijd van 16 jaar (geboren in 2004 of later) kunnen slechts lid worden indien minstens één ouder eveneens (bezoekend of spelend) lid is of wordt.

Kinderen die lessen en/of stages volgen dienen verplicht aangesloten te worden.

Statuten, reglement en formulieren

Statuten

Download hier een pdf-versie van onze statuten. (laatste versie 2009)
Statuten

Intern Reglement

Download hier een pdf-versie van ons intern reglement. (laatste versie mei 2021)
Intern Reglement

Lidgelden 

Download hier een pdf-versie van de lidgelden.
Lidgelden 2021

Letsel of ongeval?

Tegenwoordig kan met elektronisch aangifte doen bij Ethias. Enige document dat men nog schriftelijk aan Ethias moet bezorgen, is het medische attest (laatste blad van het aangifteformulier), dat u hieronder kan downloaden.
Ethias aangifteformulier ongeval/lichamelijke letsels
Ethias handleiding Extranet


Privacyverklaring & Algemene Voorwaarden

Klik hier om de privacyverklaring en algemene voorwaarden te raadplegen van Royal Park Tennis Club Brasschaat.

Kan je het bestand niet openen? Download hier gratis de Adobe reader.