Lidgelden 2019

Hieronder ziet u een overzicht van de tarieven.
Beslist u om een aanvraag tot lidmaatschap in te dienen, download dan het toetredingsformulier (zie reglementen en formulieren) en stuur het ingevuld naar ons clubadres t.a.v. Ledenadministratie – Johan Mertens / Yan Cornélis.

Bezoekend lid

  • per persoon: 50 €

Spelend lid (incl. Tennis Vlaanderen-bijdrage)

  • U 4 (*geen Tennis Vlaanderen-kaart, geboren na 2014): gratis
  • U 9 (2010-2014): 20 €
  • U 15 (2004 – 2009): 60 €
  • U 27 1992 – 2003): 110 €
  • + 28 (1949 – 1991): 235 €
  • + 70 (… – 1948): 120 €

Maximum per familie: 615 €

Deelnemers aan clubactiviteiten MOETEN lid zijn.

Familieleden die geboren zijn in 1993 of vroeger worden automatisch als financieel zelfstandig beschouwd en kunnen bijgevolg geen deel uitmaken van de familie tenzij het tegendeel wordt aangetoond. 

Jongeren tot en met de leeftijd van 16 jaar worden slechts in aanmerking genomen indien minstens één ouder eveneens (bezoekend of spelend) lid is. 

(*) Kinderen die lessen en/of stages volgen dienen verplicht aangesloten te zijn bij Tennis Vlaanderen (ongevallenverzekering!). Hiervoor wordt een bijdrage van 20,00 € aangerekend.

Statuten, reglement en formulieren

Statuten

Download hier een pdf-versie van onze statuten. (laatste versie 2009)
KPTCB Statuten

Reglement van inwendige orde

Download hier een pdf-versie van ons reglement inwendige orde. (laatste versie december 2018)
KPTCB Reglement Inwendige Orde

Toetredingsformulier 2019 

Download hier een pdf-versie van het toetredingsformulier 2019.
KPTCB Toetredingsformulier 2019

Toetredingsaanvraag_2019

Beleidsplan 2019-2023

Download hier een pdf-versie van ons beleidsplan.

Beleidsplan 2019-2023

Letsel of ongeval?

Tegenwoordig kan met elektronisch aangifte doen bij Ethias. Enige document dat men nog schriftelijk aan Ethias moet bezorgen, is het medische attest (laatste blad van het aangifteformulier), dat u hieronder kan downloaden.
Ethias aangifteformulier ongeval/lichamelijke letsels
Ethias handleiding Extranet


Privacyverklaring & Algemene Voorwaarden

Klik hier om de privacyverklaring en algemene voorwaarden te raadplegen van Kon. Park TC Brasschaat vzw.

Kan je het bestand niet openen? Download hier gratis de Adobe reader.