Bericht @ bezoekende interclubspelers

Beste bezoekende interclubspeler,

HINDER: Heraanleg Kapelsesteenweg start op 14 maart ! (einde voorzien tegen 26 augustus)

Door de heraanleg van de Kapelsesteenweg ter hoogte van het Sint Michielscollege zal er tijdelijk hinder ontstaan waardoor het voor bezoekende interclubspelers iets moeilijker wordt om Park Tennisclub te bereiken.

Er zal slechts beperkte hinder zijn voor het verkeer. De rijrichting Antwerpen blijft steeds beschikbaar voor alle verkeer. Het doorgaand en plaatselijk verkeer in de richting van Kapellen volgt een omleiding via Bredabaan, Voshollei en Donksesteenweg. Wij hielden eraan U hiervan op de hoogte te stellen.